zajętość

Jak sprawdzić rozmiar folderów przez SSH?