wlasny logotyp

Jak zmienić logotyp w module Kooperacji?