tworzenie katalogu w terminalu

Komendy SSH – mkdir