struktura bazy danych

Jaka jest struktura modelu relacyjnej bazy danych?