powiązanie konta ze stroną

Czym są powiązane elementy?