powiązanie konta ftp ze stroną

Czym są powiązane elementy?