podpis w aplikacji PEM-HEART

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w PEM-HEART 3.9