plik konfiguracyjny kubernetes

Przykładowy plik konfiguracyjny Kubernetes