plik konfiguracyjny docker

Przykładowy plik konfiguracyjny Docker