opłacenie wielu faktur

Jak opłacić kilka faktur na raz?