okres oczekiwania na możliwość wykonania transferu