odzyskanie dostępu do dpanelu

Jak zmienić/zresetować hasło do dPanelu?