nowy użytkownik

Jak utworzyć użytkownika w CMS WordPress?