nodes w kubernetes

Czym są węzły (nodes) w Kubernetes?