logi funkcji mail

Gdzie znajdę logi z funkcji PHP mail()?