jak ustawić cykliczne zadanie

Jak utworzyć cykliczne (powtarzalne) zadanie?