import zadań

Jak zaimportować/wyeksportować listę zadań?