hide warning

Jak ukryć komunikaty błędów w WordPress?