galeria w elementorze

Jak dodać galerię w elementorze?