framework php

Czym jest Laravel?

Czym jest Symfony?

Czym jest CodeIgniter?