edycja konta klienta

Jak edytować dane kontaktowe?