dodanie użytkownika

Jak utworzyć użytkownika w CMS WordPress?