dodanie kalendarza

Jak dodać kolejny kalendarz w dpoczta.pl?