dodanie administratora wordpress przez bazę danych