debugowanie w joomli

Jak włączyć w Joomla CMS tryb debugowania?