cloudflare global apii key

Jak uzyskać globalny klucz API w Cloudflare?