aplikacja szafir

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w Szafir 2.00