Rodzaje błędów HTTP

Błąd 401 – Wymagana autoryzacja

Błąd 401 występuje w przypadku, gdy autoryzacja dostępu do strony zakończyła się niepowodzeniem. Prosimy o upewnienie się, że zostały wpisane poprawne dane do logowania! Głównymi przyczynami błędu mogą być: brak znajomości danych uwierzytelniających; brak przynależności...

Błąd 403 – Brak uprawnień

Błąd oznacza, że nie posiadają Państwo uprawnień dostępu do strony. Możliwe, że strona jest dostępna tylko dla określonych adresów IP (np. sieć wewnętrzna firmy), lub też Państwa adres IP został zablokowany przez administratora. Przyczynami blokady...

Błąd 404 – Strona nie istnieje

Adres nie istnieje i wcześniej nie istniał na serwerze. Należy upewnić się, czy został wpisany poprawnie. Jeśli to nie pomoże, należy wejść na stronę główną serwisu i tam poszukać aktualnego łącza do strony. Zalecamy poinformowanie...

Błąd 410 – Strona usunięta

Rzadko używany przez administratorów kod błędu oznaczający, że wybrany plik został usunięty z serwera (np. gdy się zdeaktualizował lub w przypadku reorganizacji stron firmy). Czasami jego funkcję pełni błąd 404.

Błąd 500 – Wewnętrzny błąd serwera

Serwer podczas próby wykonania żądania wykrył błąd uniemożliwiający zrealizowanie operacji. Głównymi przyczynami wystąpienia błędu są: niepoprawne wpisy wewnątrz pliku .htaccess, błędne uprawnienia dostępu do plików lub próba naruszenia bezpieczeństwa serwera. Szczegółowe informacje znajdują się w...

Błąd 503 – Wykorzystano dostępne zasoby pakietu hostingowego

Błąd mógł powstać w wyniku przekroczenia następujących limitów: wykonano nieprawidłowo zakończoną operację w skrypcie (np. zapętlenie); skrypt próbował zaalokować zbyt dużo pamięci RAM; przekroczono limit jednoczesnych połączeń do serwera; przekroczono udostępnione zasoby procesora dla pakietu...