Aktywacja usługi CRON

Aby skorzystać z usługi CRON, wymagane jest odpowiednie przygotowanie środowiska hostingowego, realizowane przez jednorazowe uruchomienie procedury aktywacji. W celu aktywacji usługi CRON na koncie hostingowym, należy w dPanelu wybrać z menu opcję „Usługi dodatkowe” >...

Dodawanie nowego zadania CRON

W celu dodania nowego zadania CRON, należy wybrać w dPanelu z menu „Usługi dodatkowe” opcję „Zadania CRON”, a następnie wybrać z górnego menu przycisk „Dodaj”. Otwarty zostanie formularz dodawania nowego zadania. Opcja „Profil” definiuje dostępne...

Dziennik zdarzeń zadań CRON

Stosowany mechanizm obsługi zadań CRON rejestruje automatycznie rezultat wykonywania zadania (zarówno strumień wyjściowy stdout, jak i strumień błędów stderr). Aby odczytać zawartość dziennika zdarzeń, należy wybrać z listy odpowiednie zadanie, a następnie kliknąć przycisk „Dziennik”....

Jak dodać cykliczne zadanie CRON aby zamykać konkretne procesy?

W sytuacji gdy masz wiedzę, że skrypt strony WWW generuje spore obciążenie lub jest wadliwie napisany i co za tym idzie, przed wprowadzeniem poprawek eliminujących generowanie obciążenia, jest możliwość dodania zadania CRON, które w zadanych...

Jak wyłączyć wp-cron.php?

WordPress używa pliku o nazwie wp-cron.php aby zautomatyzować takie rzeczy, jak publikowanie zaplanowanych postów, sprawdzanie aktualizacji wtyczek lub motywów, wysyłanie powiadomień e-mail itp. Domyślnie WordPress jest skonfigurowany do wywoływania wp-cron.php za każdym razem, gdy ktoś...

Jak wywołać skrypt PHP z parametrem przez CRON?

Manager zadań CRON nie pozwala na wywołanie skryptu PHP z parametrami. Obejściem problemu jest utworzenie drugiego skryptu PHP z następującą treścią: $_SERVER[“argv”][1] = “13”; // przykładowa wartość pierwszego parametru $_SERVER[“argv”][2] = “13”; // przykładowa wartość...

Usługa CRON

W celu zarządzania usługą CRON w dPanelu wybierz Zaawansowane, a następnie Zadania CRON. Zostanie wyświetlone okno z aktywnymi zadaniami CRON. Usługa CRON umożliwia naszym Użytkownikom cykliczne wywoływanie określonych przez nich zadań. Używana jest głównie do...

W jaki sposób zarządzać zadaniami CRON?

Zadaniami CRON mogą Państwo zarządzać poprzez zakładkę Usługi dodatkowe -> Zadania CRON w dPanelu. Dokładny opis zarządzania usługą znajdą Państwo w naszej dokumentacji.

Zarządzanie zadaniami CRON

Aby rozpocząć zarządzanie zadaniami CRON, należy wybrać w dPanelu z menu opcję Usługi dodatkowe > Zadania CRON. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się kreator instalacji usługi opisany w punkcie Instalacja usługi CRON na koncie. Jeśli instalacja...