Dlaczego domena po zaparkowaniu jej i zmianie delegacji komunikuje problem?

W sytuacji gdy domena zarejestrowana u innego operatora została przez Ciebie zaparkowana i po stronie zewnętrznego operatora dokonana została przez Ciebie zmiana serwerów DNS, a więc innymi słowy delegacja domeny została zmieniona na serwery dhosting.pl...

Dlaczego moja domena jest w kwarantannie?

Kwarantanna nałożona na domenę oznacza, że jej działanie w wyniku braku opłaty przedłużającej jej ważność zostało zatrzymane i znajduje się ona w ostatniej fazie przed uwolnieniem i powrotem do puli domen wolnych. Gdy domena ma...

Do czego służy rekord SRV?

Rekord SRV ustalany w strefie DNS domeny, jest wykorzystywany przede wszystkim do wykrywania usług. Rekord ten wskazuje dane dla usług jakie są dostępne w danej strefie lub domenie. Dodając rekord SRV wypełniasz pole „Nazwa”, w...

Gdzie sprawdzę status propagacji mojej domeny?

Każda zmiana na poziomie ustawień twojej domeny, niezależnie czy będzie to pełna zmiana jej delegacji, a więc edycja serwerów DNS (NS) domeny czy też zmiana poszczególnych rekordów na poziomie strefy DNS,a więc przykładowo rekordu A...

Ile kosztuje rejestracja i odnowienie domeny?

Koszt rejestracji oraz utrzymania domeny jest zróżnicowany w zależności od rozszerzenia. Przez rozszerzenie rozumiemy to jakiego typu jest to domena tj. przykładowo .pl, .com, .net Pod poniższym adresem znajdziesz cennik rejestracji, transferu oraz odnawiania domen:...

Jak długo trwa rejestracja domeny?

Proces rejestracji domeny rusza z chwilą zaksięgowania środków za zamówienie dotyczące jej rejestracji. Ze strony dhosting.pl jest przekazywany sygnał do rejestru nadrzędnego, co z reguły trwa od kilku do kilkunastu minut. Wtedy od strony technicznej...

Jak mogę edytować strefę DNS?

W sytuacji kiedy masz dokonać modyfikacji rekordów w strefie DNS, możesz wykonać to z poziomu dPanelu. Po zalogowaniu się przejdź do sekcji „Domeny” Następnie upewnij się, że obecnie domena jest skierowana serwerami DNS na dhosting.pl....

Jak przekierować subdomenę na serwery dhosting.pl?

W celu przekierowania subdomeny na serwery dhosting.pl, należy zalogować się do panelu administracyjnego „cPanel”, „Direct Admin”, „Plesk” lub podobnego, który udostępnia Twój hostingodawca. Odszukaj ustawienia strefy DNS dla domeny, której subdomenę chcesz przekierować na serwery...

Jak przenieść domenę do dhosting.pl

Aby przetransferować domenę do dhosting niezbędne jest posiadanie kodu authinfo. Kod ten musicie uzyskać od swojego obecnego rejestratora. Po otrzymaniu kodu authinfo transfer domeny należy zainicjować przez przejście do zakładki „Domeny”, a następnie należy kliknąć...

Jak przenieść domenę na inne konto w dhosting.pl?

W celu przeniesienia domeny na konto innego użytkownika dhosting.pl należy: 1. Utworzyć zgłoszenie Helpdesk 24h na koncie, z którego przenoszona jest domena, z prośbą o przeniesienie i podanie loginu drugiego konta 2. Utworzyć zgłoszenie Helpdesk...

Send this to a friend